Инсталиране на MPlayer под Windows

Изтеглят се и се разопаковат следните файлове, като връзките са към директориите на HU2, за да се изтеглят последните версии:

  • MPlayer-mingw32-1.0pre5.zip се разопакова в C:\Program Files, което създава директория mplayer.
  • windows-all-20040828.zip се разопакова някъде и файловете от windows-all-20040828 се преместват в C:\Program Files\mplayer\codecs.
  • mplayerfonts_win1251_v1.tar.gz се разопакова в C:\Program Files\mplayer и поддиректорията windows-1251\arial-24 се копира в C:\Program Files\mplayer\mplayer\font.

Допълнително трябва да се премахне (или коментира) реда с font= във файла C:\Program Files\mplayer\mplayer\config.

Остава да се асоциират видеофайловете с C:\Program Files\mplayer\mplayer.exe.

Tags: 

Comments