bg

Drupal 7 върху Debian 6 Squeeze + Apache + PostgreSQL

Въведение

Бързината на сайта има голямо значение за сърфистите. Даже и да е много удобен като интерфейс или дизайн, бавният сайт отблъсква.

Тук ще разгледаме начин за инсталиране на Drupal със следните изисквания:

Tags: 

Subscribe to bg