Drupal

Миграция от Serendipity към Drupal

Имам блог от преди 7 години и няколко дена. Отначало беше на WordPress, после ужасен от грозния и надупчен като швейцарско сирене код минах на симпатичния Serendipity. Сега е третата миграция към Drupal, който ще използвам за много по-сложни от блог неща. Старите URL-и работят. Не знам дали си струва усилието и замърсяването на пространството на URL-и. Коментарите и категориите също са прехвърлени, като дървовидната им структура е запазена.

Tags: 

Drupal 7 върху Debian 6 Squeeze + Apache + PostgreSQL

Въведение

Бързината на сайта има голямо значение за сърфистите. Даже и да е много удобен като интерфейс или дизайн, бавният сайт отблъсква.

Тук ще разгледаме начин за инсталиране на Drupal със следните изисквания:

Tags: 

Subscribe to Drupal