НОИ: Олимпиади по програмиране

Като ученик и студент ходих на олимпиади по информатика. Най-много ми харесваше, че отивахме в различни градове и състезанията бяха малки екскурзии. Имах своите бляскави моменти, но общо взето бях недоволен от представянията си - все нещо недоразбирах - от това се оплакваха и много други участници :-)

Днес накратко си поговорихме с Красимир Манев за едно състезание. Сега участниците в състезанията по програмиране стабилно намаляват, а четейки "cs-club":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/pipermail/cs-club/ се вижда, че всеки е зает с нещо и накрая става невъзможно да се определи общоприемлива дата за състезание.

Преди повече от 10 години алгоритмите бяха почти всичко в програмирането. Сигурно защото потребителите на системите са били или пак програмисти, или оператори, които могат да си позволят подробното изучаване на системите. Сега с масовото използване на компютрите алгоритмите съставят много малка част от системите. Центърът е вече Потребителят/Интерфейсът, а не Програмистът/Алгоритъмът. Дизайн, съвместимост, компоненти вече имат много по-голямо значение. Оценяването на всичко това обаче е субективно, а не "обективно" и числово, както алгоритмите. Е, косвено може да се използват финансовите резултати, но това не е съвсем адекватно и е друга тема :-)

Връзката на всичко това с НОИ е, че новите олимпиади, като "Олимпиада по Информационни Технологии":http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/, по необходимост имат субективно оценяване. Това има важни следствия, обаче ще спра дотук :-)

Tags: 

Comments