Новости в задаващия се Firefox 1.1

Anne van Kesteren е направил много добър преглед на новостите във Firefox 1.1, които касаят разработчиците. Силно впечатление ми направи поддръжката на XML в EcmaScript като стандартен тип. Заедно с XML HTTP Request създаването на приложения без зареждане на страници доста се улеснява.

Tags: 

Linux и учениците

На 23-24 април във ФМИ на СУ се проведе републиканската олимпиада по информатика. Беше обещан Linux и се наложи да запретна ръкави и да поразкърша пръсти най-накрая да има Linux в залите. От други се появиха някои идеи за Scientific Linux, който околните обявиха като точно за нас, но понеже в крайна сметка аз ще свърша работата, реших да е Debian Sarge :-)

Tags: 

HTML 5

Който следи уеб технологиите, знае за WHATWG, която група е обединение на силите на Opera и Mozilla за еволюционен подход в HTML. От птичи поглед спецификациите на WHATWG ми се струват добри. W3C отдавна е вдигнал ръце от HTML и се занимава с по-революционни неща, като XForms. Струва ми се, че от уеб технологиите на 90-те активно се развива само CSS, но може да е ограничено впечатление.

Tags: 

Световна паяжина за мултимедия

Докато се занимавах със Speex, попаднах на проекта Annodex.net, който е за прехвърляне на принципите на хипертекста и голямата паяжина върху мултимедиа, а не само текст. Има и пример за бързо запознаване.

Tags: 

Първоаприлската шега на PostgreSQL

Струва ми се, че тази първоаприлска шега най-много ме стресна (за 2 секунди):

== PostgreSQL Weekly News - April 01 2005 ==

 

As of today, the license of PostgreSQL, including all its libraries, is changing from the unfashionable BSD license to the more popular GPL.

Tom Lane has accepted a job at MySQL AB. He announced his departure rather abruptly on the Hackers list yesterday:

>> So long, suckers!

Tags: 

Свободен софтуер

Сигурно повечето от читателите са чули, че Mozilla Foundation изоставя Mozilla Suite (с кодово име Seamonkey) и ще развива Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. Това вдигна и продължава да вдига доста шум във форумите на Mozilla, понеже било обещано, че Mozilla Suite е дългосрочен проект и всички могат да разчитат, че дълго време ще се развива, но били излъгани, защото Mozilla Suite се изоставя.

Това беше предистория. Просто исках без допълнителен коментар да представя част от писмо с коментар по темата.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed