сметачи

mklibs-copy

Преди време си мислех за пакет, с който може лесно да се създава среда за chroot за някоя услуга, например bind. Днес попаднах на "mklibs":http://packages.debian.org/mklibs: подава му се изпълним файл и то слага в определена директория всички библиотеки, от които зависи файла. Вариантът "mklibs-copy":http://packages.debian.org/mklibs-copy се използва в "debian-installer":http://www.debian.org/devel/debian-installer/.

Tags: 

NAI и AAA

Излезе "RFC 4282":ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4282.txt със заглавие "The Network Access Identifier". Привлече ми вниманието. Тези идентификатори в простия си вид изглеждат като ел.адрес: @user@homerealm.example.net@. Проблемът се появява, когато този идентификатор се дава на друг сървър, който обработва примерно @otherrealm.example.net@.

Tags: 

Atom 1.0

Някак тихомълком излезе "формата за публикуване на статии Atom 1.0 като RFC":http://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4287.txt. "Разликата с RSS 2.0":http://www.intertwingly.net/wiki/pie/Rss20AndAtom10Compared може да се обобщи така: Atom 1.0 е XML, за разлика от RSS 2.0, така че няма нужда човек да пише парсер, за да обработва машинно емисия.

Tags: 

Gecko 1.9

В "черновата на плана за Gecko 1.9":http://www.mozilla.org/roadmap/gecko-1.9-roadmap.html има различни интересни неща. Както пише в "плана за продуктите на Mozilla":http://cbeard.typepad.com/mozilla/2005/11/mozilla_product.html, Gecko 1.8 се използва във Firefox 1.5, Gecko 1.8.1 - в 2.0, а Gecko 1.9 - чак в 3.0, готвен за 2007-а.

Tags: 

FOP 0.90 alpha 1

След 2 години и половина без ново издание, проектът "FOP":http://xmlgraphics.apache.org/fop/ на Apache "публикува предварително издание":http://www.mail-archive.com/fop-users%40xmlgraphics.apache.org/msg01729.... на резултата от тригодишно прекрояване на вътрешностите на FOP :-) Има "сравнение с предишната версия 0.20.5":http://xmlgraphics.apache.org/fop/compliance.html.

Tags: 

Отидох

Най-накрая отидох на "OpenFest":http://www.openfest.org/ - досега не съм ходил. В събота реших да не изпускам подходящото време и бях на Витоша, затова моето посещение беше в може би най-неподходящото време - неделя следобед. Докато чаках на орлов мост автобус 114 се появи Весо със смарт четец в ръка. Добре си говорихме (търсачката Саурон на "Калоян Доганов":http://doganov.org/, NFS, SELinux и сигурно други), но времето напредва, а автобус няма. Весо отсече, че няма да дойде автобус и ще трябва да отидем с такси.

Tags: 

Обективни новини за България

За локализацията на Firefox ми трябва емисия на RSS/Atom на обективни новини за България. Предложения? Аз имам някои любимци, но ще си премълча засега. За съжаление "българската секция на BBC ще бъде затворена":http://www.bbc.co.uk/bulgarian/news/story/2005/10/051025_bbc.shtml. Изискване:

Tags: 

Схема "tag" на универсален ресурсен идентификатор (URI)

URI служат за идентификация на ресурси и без съмнение са хубаво нещо :-) Проблемът е, че те идентифицират ресурс _в сегашния момент от време_ и затова не стават за архивни цели - ресурсите се променят с времето.

Днес беше "приета за RFC":ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4151.txt схемата "tag" на URI. Преди време "Mark Pilgrim е написал добра статия за употребата на tag: в емисии на Atom":http://diveintomark.org/archives/2004/05/28/howto-atom-id.

Tags: 

Работа / време = ефективност

Завърших превода на основния файл на "Serendipity":http://www.s9y.org/. 800 низа, 8 часа, 100 низа/час. "GNOME 2.12":http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/index.html има 32911 низа - 329 човекочаса = 40 работни дни. "KDE 3.4":http://i18n.kde.org/stats/gui/stable/index.php има 85901 низа = 859 човекочаса = 107 работни дни. Изчисленията може да се правят и за текстови файлове - един ред е един низ.

Tags: 

Pages

Subscribe to сметачи