Схема "tag" на универсален ресурсен идентификатор (URI)

URI служат за идентификация на ресурси и без съмнение са хубаво нещо :-) Проблемът е, че те идентифицират ресурс _в сегашния момент от време_ и затова не стават за архивни цели - ресурсите се променят с времето.

Днес беше "приета за RFC":ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4151.txt схемата "tag" на URI. Преди време "Mark Pilgrim е написал добра статия за употребата на tag: в емисии на Atom":http://diveintomark.org/archives/2004/05/28/howto-atom-id.

Tags: 

Работа / време = ефективност

Завърших превода на основния файл на "Serendipity":http://www.s9y.org/. 800 низа, 8 часа, 100 низа/час. "GNOME 2.12":http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/index.html има 32911 низа - 329 човекочаса = 40 работни дни. "KDE 3.4":http://i18n.kde.org/stats/gui/stable/index.php има 85901 низа = 859 човекочаса = 107 работни дни. Изчисленията може да се правят и за текстови файлове - един ред е един низ.

Tags: 

Dojo - висш пилотаж

Като съм тръгнал да пиша открития, нека спомена и за "Dojo":http://dojotoolkit.org/. Само разглеждането на "обработката на събития":http://dojotoolkit.org/docs/dojo_event_system.html предизвиква възхищение - толкова просто, и същевременно толкова мощно. Само ще спомена, че към събитията се броят и извикванията на функции, т.е.

Tags: 

JSON

Хубаво е, когато научаваш нещо ново в област, за която си мислиш, че няма много изненади. JavaScript е нещо, което хем е просто, хем от време на време те изненадва. Например манипулациите с прототипите на класовете.

Tags: 

Вродено и придобито знание

Животните имат вродени и придобити инстинкти. Не мога да не отбележа обаче, че изглежда в човека има и _вродено знание_, освен придобитото. Понякога знанието просто изплува от нищото, без да има опит, или поне така изглежда. Сякаш и вроденото знание си има програма, която се отключва в определен момент, както в пубертета се включват безсмислени дотогава мисли и чувства. И пак въпрос: откъде е това вродено знание?

Tags: 

Гласуване

Гласуването в "демокрацията" било начинът народът да влияе на политиката. Струва ми се, че при началното разбиране на демокрацията, в древна Атина, гласувал е всеки човек. По практични съображения сега избираме "народни представители". Вместо ние да се храним, дали сме други хора да ни "представляват" в яденето ;-)

Tags: 

mdns

При днешното надграждане (uprgade) на моя Debian sid+experimental попаднах на въпрос дали да се промени @/etc/nsswitch.conf@. Към @hosts:@ се добавя @mdns@, което не го знаех. Търсих и намерих за какво е това - "Zeroconf":http://www.zeroconf.org/. И преди бях чувал тази дума, но чак сега се изпълни със съдържание, след прочитане на забавната статия (от 2002) "Understanding Zeroconf and Multicast DNS":http://www.oreillynet.com/pub/a/wireless/2002/12/20/zeroconf.html.

Tags: 

Основи на уеб дизайна

Прочитайки заглавието на тази бележка, какво очаква човек? HTML, CSS, JavaScript? - Нищо подобно. Просто искам да преведа обобщението на бай Якоб Нилсен за уеб дизайна, намиращо се в края на статията "10-те най-популярни грешки в уеб дизайна през 2005":http://www.useit.com/alertbox/designmistakes.html:

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed