Образование

"Петото правило на аритметиката":http://kosmos.pass.as/e107_plugins/content/content.php?content.30 е интересна (и дълга) статия, описваща тъжни наблюдения върху образованието във Франция. В България има оплаквания за хроничната липса на пари в образованието, и това е така. Статията описва какво ще стане след справяне с проблема с парите. Накратко, вниманието на учебните заведения ще се прехвърли върху повече бройки учащи, които обаче нямат желание да учат.

Tags: 

BAN [Body Area Network]

IEEE е формирал работна група IEEE 802.15.6 за работа над BAN (Body Area Network). За разлика от Bluetooth например ще се работи на много малка мощност (и съответно по-малко вредно облъчване). Ако още не сте схванали, аналогията е с LAN (Local...), MAN (Metropolitan...) и WAN (Wide...). Ето няколко примерни места за устройства, които биха използвали протокола за комуникация:

Tags: 

OpenID 2.0

"Излезе OpenID 2.0":http://openid.net/2007/12/05/openid-2_0-final-ly/ - протоколът, позволяващ да имаме Една Парола, Която Да Управлява Всичко. Важно е да се отбележи, че това не разрешава други проблеми, например за спамърите. Просто улеснява регистрацията, което не е малко - няма нужда да се помнят сто пароли и съответните им потребителски имена, които са различни заради конфликти.

Tags: 

LDIF към CSV

Покрай прехода към "нова" информационна система (ИС) на Софийския университет (СУ) се наложиха много трансформации на LDAP БД на ФМИ, така че хем ИС на СУ да може да използва данните, хем при нас всичко да работи.

Tags: 

Демони и сървъри

Традиционно в Unix процесите, които постоянно работят от включването до изключването на компютъра, се наричат демони. Това е и наставката D в имената на много от тези процеси: ftpd, httpd, inetd и т.н. В по-ново време тази дума се замени със сървър: слуга/служител/подчинен, напр. Fedora Directory Server. Демоните вече не са стихийни създания, които всяват ужас и страх сред масите и са управлявани от боговете на конзолата - администраторите.

Tags: 

YSlow: Оптимизиране на зареждането на страници

"YSlow":http://developer.yahoo.com/yslow/ е разширение за Firefox, което оценява доколко бързо се зарежда страница. Използват се "14 правила":http://developer.yahoo.com/performance/index.html#rules, които всеки администратор на Apache или уеб програмист би трябвало да знае:

Tags: 

LZMA вместо bzip2

"7-Zip":http://www.7-zip.org/ е известен архиватор заради отличната си компресия и това, че е свободен софтуер. По интерфейса не е мислено много, но има "решение на този проблем":http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/227-jZip-vmesto-7-Zip%.... Едно от по-малко известните качества на 7-Zip е, че може да се "използва и под Linux":http://packages.debian.org/p7zip.

Tags: 

Чужди думи в текст

Един от въпросите при превода е дали да се превеждат или транслитерират неща като Sun Microsystems Inc. Когато е по-подходящо да се оставят в оригинален вид, смятам че е добре да бъдат в курсив. Причината е, че за възприемането на такива единични думи се изисква донякъде превключване на "режима" на четене, което е по-трудно при близки азбуки като кирилицата и латиницата. Същото важи и за вмъкнат програмен код или имена на променливи например, за които според случая може да е по-подходящо monospace.

Tags: 

PostgreSQL и MySQL - митове и реалности

Масовото мнение е, че MySQL е много по-бърза за SELECT, а PostgreSQL е с много повече възможности и се справя по-добре, когато има много UPDATE/INSERT. Но изглежда това са митове от времената на Mysql 3 и PostgreSQL 7. Затова и "хората се изненадват, когато PostgreSQL се окаже по-бърз":http://jamonation.com/node/734. В тази статия има много и интересни коментари. Общо е мнението, че оптимизирането на настройките на БД е съществено.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed